Trang chủ > Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Trang Web này được Renaissance Việt Nam (Dưới đây gọi là “Chúng tôi”) sở hữu và vận hành. Trước khi sử dụng cần xác nhận “Điều kiện sử dụng” dưới đây, vui lòng sử dụng Website này chỉ trong trường hợp đồng ý với những điều kiện nói trên.

 • Về bản quyền tác giả
  Toàn bộ nội dung của Website này được bảo vệ bởi luật và các quy định bản quyền của các nước và các luật khác. Vì vậy, toàn bộ hoặc một phần nội dung của Website này không được sao lưu, chuyển đổi, tái bản mà không có sự cho phép.
 • Những điều khoản cấm kỵ
  Hành vi hoặc những hành vi có nguy cơ tương tự dưới đây đều bị nghiêm cấm toàn bộ.

  • Hành vi hoặc những hành vi có nguy cơ gây ra tổn hại đến bên thứ 3 hay Công ty chúng tôi.
  • Hành vi hoặc những hành vi có nguy cơ vi phạm trật tự công cộng và đạo đức.
  • Hành vi nhằm mục đích hoạt động kinh doanh hay lợi nhuận hoặc những hành vi nhằm mục đích chuẩn bị.
  • Hành vi phạm tội hay hành vi liên đới đến hành vi phạm tội hoặc những hành vi có nguy cơ đó.
  • Hành vi thực hiện khai man, thông báo như đăng ký địa chỉ email của người khác
  • Hành vi xâm hại tới danh dự hay sự tin tưởng của bên thứ 3 hay của Công ty chúng tôi.
  • Hành vi hoặc những hành vi có nguy cơ sử dụng hay phát tán các chương trình độc hại như virus máy tính.
  • Hành vi hoặc những hành vi có nguy cơ vi phạm pháp luật, nghị định, điều lệ.
  • Ngoài ra, những hành vi mà chúng tôi đánh giá là không phù hợp.
 • Món nợ của người sử dụng
  Kết quả sử dụng thông tin theo trang Website này, trừ trường hợp việc cung cấp thông tin được thực hiện bằng ý đồ xấu hoặc giả dối, thì về nguyên tắc những tổn hại mà người sử dụng đã nhận được chúng tôi sẽ không bảo đảm trong bất cứ trường hợp nào.
 • Luật áp dụng
  Sự giải thích, vận hành sử dụng và điều kiện sử dụng của Website này sẽ áp dụng theo luật pháp Việt Nam trừ khi có các quy định khác. Hơn nữa, điều kiện sử dụng này sẽ được giải thích bằng tiếng Việt.
 • Mục đích và tính chính xác của nội dung
  Các nội dung chủ yếu nhằm mục đích công khai và cung cấp thông tin cho tất cả Quý khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi rất chú tâm vào toàn bộ nội dung của trang Website này. Tuy nhiên, về tính chính xác, chỉ chính xác tại thời điểm đó chứ không giới hạn chính xác hiệu quả cho tất cả mọi thứ.
 • Về liên kết Link
  Bất kể lợi nhuận, phi lợi nhuận, đều có thể liên kết đường Link sau khi đồng ý với “Điều kiện thiết lập miễn trách nhiệm và liên kết” dưới đây.

  • Không cần liên lạc với chúng tôi khi liên kết
  • Điều điện thiết lập miễn trách nhiệm và đường link liên kết

  Công ty chúng tôi không đảm bảo gì về nội dung của trang Web khác có dán đường Link đến trang Web của chúng tôi từ trang Web này, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn hại nào do việc sử dụng trang Web.

  Trường hợp có dán đường link đến trang Web này từ trang Web khác, trừ khi có quy định cụ thể khác, thì không có nghĩa là có quan hệ đặc biệt nào như quan hệ đối tác liên kết giữa trang Web khác hoặc với người vận hành đó.

  Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm gì về những sự cố trục trặc và những vấn đề bồi thường thiệt hại xảy ra do đường link liên kết. Hãy xử lý bằng trách nhiệm của người đã liên kết. Hơn nữa, chúng tôi sẽ từ chối các đường link từ các web tương ứng dưới đây.

  • (1) Trang web vu khống, bôi nhọ Công ty, hoặc thành viên HĐQT hoặc nhân viên, nhân viên ký hợp đồng lao động.
  • (2) Trang Web vu khống, bôi nhọ công ty hoặc dịch vụ cơ sở của chúng tôi.
  • (3) Trang Web vu khống, bôi nhọ hội viên trực thuộc cơ sở của chúng tôi.
  • (4) Trang Web cung cấp thông tin mà có khả năng vi phạm pháp luật.
  • (5) Trang Web cung cấp thông tin có khả năng trái với đạo đức xã hội và khiêu dâm.
  • (6) Trang Web không rõ ràng là trang Web của công ty chúng tôi như hình thức lồng ghép tích hợp trang Web này vào trong khung độc lập riêng của mình.
  • (7) Ngoài ra, Trang Web mà chúng tôi phán đoán là không phù hợp.
 • Về thông tin kỹ thuật của trang web này
  • Về thư điện tử (Email)
   Về việc sử dụng thư điện tử email được thực hiện bằng trạng thái không gặp mặt trực tiếp, vì vậy người gửi nhận thông tin không thể xác nhận chính xác là người thật, ngoài ra thư điện tử thông qua con đường truy cập internet nên giữa chừng có khả năng bị xem và sửa đổi bởi người thứ 3 nên cần hết sức chú ý khi khi sử dụng.
  • Về Cookie
   • (1) Cookie là cơ chế bảo tồn mà trang web viết thông tin tạm thời lên máy tính của khách hàng.
   • (2) Tại trang web này, sử dụng Cookie để khách hàng có thể sử dụng tiện lợi hơn một số dịch vụ như giảm bớt thời gian cho mỗi lần truy cập thông tin.
   • (3) Đối với Cookie sẽ không thể có được thông tin cá nhân của khách hàng. Để sử dụng được toàn bộ các chức năng của trang web này thì vui lòng sử dụng trình duyệt trong các thiết lập mà bạn có thể tiếp nhận các Cookie.
   • (4) Khách hàng có thể lựa chọn thiết lập liên quan tới gửi nhận Cookie từ “Cho phép tất cả Cookie”, “Từ chối tất cả Cookie”, “ Thông báo cho người dùng nếu nhận Cookie”. Phương pháp thiết lập sẽ khác nhau tùy theo trình duyệt. Phương pháp thiết lập liên quan đến Cookie hãy xác nhận bằng menu “HELP” của trình duyệt sử dụng.
   • (5) Nếu lựa chọn thiết lập từ chối tất cả Cookie thì hãy chú ý vì có trường hợp nhận quy chế khi sử dụng các loại dịch vụ trên Internet như không thể nhận được các dịch vụ cần chứng thực.
   • (6) Trường hợp khách hàng cho phép gửi nhận Cookie bằng thiết lập trên trình duyệt thì trang web này có thể tiếp nhận các Cookie từ trình duyệt của người sử dụng. Hơn nữa, trình duyệt của bạn sẽ chỉ gửi các Cookie đã nhận được từ nhà quản trị Web vì có chế độ bảo vệ cá nhân.
   • (7) Tại trang web này, có trường hợp quảng cáo đăng tải từ bên thứ 3, liên quan đến điều này cũng có trường hợp bên thứ 3 này sẽ sử dụng thông tin Cookie có được của người sử dụng đã ghé thăm trang web này.
   • (8) Người sử dụng truy cập các trang off và out được thiết kế trong trang web của các bên thứ 3, có thể dừng sử dụng cho phát quảng cáo những thông tin Cookie bởi các bên thứ 3.
  • Về SSL (Secure Socket Layer)
   Trang web này sử dụng hệ thống mã số hóa được gọi là SSL (Secure Socket Layer), đảm bảo sự an toàn thông tin giữa khách hàng. Trình duyệt của khách hàng cần là trình duyệt có thể sử dụng hệ thống mã số theo SSL này.
 • Chính sách truyền thông xã hội

  Chính xác vận hành tài khoản Facebook Renaissance Sport Club

  Về tác phong, hành động cần tuân thủ trong việc vận hàng tài khoản chính thức truyền thông xã hội dưới đây được quy định như dưới đây.
  Truyền thông xã hội: Facebook
  Tên gọi trang: Renaissance Bình Dương Fitness and Yoga.
  Trang URL: https://www.facebook.com/renaissancebinhduong

  1. Chính sách cơ bản

  Renaissance Vietnam tuân thủ các quy định của pháp luật, cố gắng xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp khi sử dụng mạng truyền thông xã hội. Hơn nữa, khi đăng tải bài biết chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về nội dung và đối ứng đó, cố gắng để không xảy ra sự khó chịu và sự hiểu nhầm. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ ghi nhận một cách nghiêm túc những phản ánh nhận xét và ý kiến của khách hàng.

  2. Những chú ý khi sử dụng truyền thông xã hội

  Chúng tôi sẽ cố gắng sử dụng mạng truyền thông xã hội với những điểm chú ý dưới đây.

  Hành động (đối ứng) chân thành chung thực với tư cách là một thành viên có ích trong xã hội.

  Luôn lắng nghe ý kiến nhận xét của khách hàng bằng thái độ cầu thị.

  Chúng tôi chú ý hết sức để không gây ra hiểu nhầm, và chịu trách nhiệm đối với những thông tin và đối ứng trong mạng truyền thông xã hội (internet).

  3. Quý khách sử dụng truyền thông xã hội

  Những thông tin mà do nhân viên của chúng tôi đang vận hành tài khoản chính thức gửi đi trong mạng truyền thông xã hội chưa hẳn đã đại diện thể hiện những phát biểu, quan điểm chính thức của chúng tôi. Những phát biểu, quan điểm chính thức của công ty sẽ được đăng tải trên website của chúng tôi: https://canary.rns.com.vn

  Giới thiệu tài khoản truyền thông xã hội Renaissance Bình Dương Fitness and Yoga.

  Truyền thông xã hội: Facebook

  Tên gọi trang: Renaissance Bình Dương Fitness and Yoga.

  Trang URL: https://www.facebook.com/renaissancebinhduong

  Nội dung đăng

 • Trang Facebook chính thức của Công ty Renaissance Vietnam Inc chuyên kinh doanh câu lạc bộ thể thao.
 • Thời gian đối ứng
  Thứ 2~6: 10:00~17:00
  Dù trong khung thời gian trên nhưng cũng có trường hợp không thể đối ứng được do tình hình công việc của người phụ trách. Mong quý vị thông cảm. *Cũng có trường hợp đăng bài ngoài khung thời gian ghi trên.
 • Người đăng bài: Một số nhân viên Renaissance Vietnam Inc.
 • Tháng bắt đầu vận hành: tháng 10 năm 2014Chúng tôi sẽ tiến hành trả lời những câu hỏi nhận được trên Facebook trong khả năng có thể, tuy nhiên rất mong quý vị hiểu và thông cảm cho chúng tôi vì thật là khó để đưa ra lời hứa là sẽ trả lời được tất cả.