Tiết kiệm chi phí hơn với gói dài hạn

Quyền lợi của gói hội viên

Regular

Student

Weekday

Weekend

Tự do tập luyện khu vực GYM

Tự do tập luyện khu vực GYM


check_circle


check_circle


check_circle


check_circle

Tham gia các lớp (Yoga, Dance, Group X)

Tham gia các lớp studio (Yoga, Dance, Group X)


check_circle


check_circle


check_circle


check_circle

Dịch vụ thư giãn sau luyện tập (Sauna và Stretch)

Dịch vụ thư giãn sau luyện tập (Sauna và Stretch)


check_circle


check_circle


check_circle


check_circle

Tủ đồ cá nhân (Locker)

Tủ đồ cá nhân (Locker)


check_circle


check_circle


check_circle


check_circle

Nước uống miễn (Locker)

Nước uống miễn phí


check_circle


check_circle


check_circle


check_circle

Tư vấn đo inbody hàng tháng

Tư vấn đo inbody hàng tháng


check_circle


check_circle


check_circle


check_circle

Không giới hạn số lần tập trong ngày

Không giới hạn số lần tập trong ngày


check_circle


check_circle


check_circle


check_circle

Không giới hạn thời gian tập luyện

Không giới hạn thời gian tập luyện


check_circle


check_circle