“Group Power® là bộ môn tập luyện toàn bộ các nhóm cơ trên cơ thể của bạn với những động tác lặp lại nhiều lần, kết hợp với tạ và âm nhạc sôi động. Group Power là sự kết hợp các bài tập sức mạnh như với các bài tập luyện chức năng tích hợp, các mức tạ khác nhau từ nhẹ đến trung bình bạn có thể điều chỉnh phù hợp với sức của bạn.

LỢI ÍCH LỚP HỌC:
Giúp bạn đốt mỡ toàn thân
Săn chắc các nhóm cơ và thon gọn cơ thể.
Tăng sức mạnh vùng cơ trung tâm và cải thiện sức khỏe xương khớp.”